Grup Vins Ecològics

Aquest grup està format per totes les empreses catalanes que elaboren en base aquesta definició i és Presidit per una empresa escollida pels membres que formen part del mateix.

President del Grup: En Josep Mª Albet i Noya de l’empresa Albet i Noya.