Secretaria

Antoni Cruces Almellones
Secretari General

Esther Ferrer Bertran
Coordinadora General

Elena Mestre Giménez
Departament de Comunicació

Mª Antònia Rama Pérez
Departament d'Administració